Infrastructuurwerken op de bodem en aan de oevers van waterlopen dringen zich op. Dat kan je opmaken uit het eigen klimaatrapport dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vorige maand publiceerde. Daarin blijkt in welke mate de klimaatverandering in Vlaanderen nu al merkbaar is.

houten planken met palen en schanskorf op talud

Wateroverlast is een gegeven dat alleen maar belangrijker zal worden.

Met de steeds nattere winters en hevige zomeronweders lees je het regelmatig: kleine en grote waterlopen treden buiten hun oevers, waarbij vaak dezelfde straten de dupe zijn. Niet alleen het water vormt een bedreiging, ook opgehoopt slib komt vrij waardoor er een vijver aan smurrie ontstaat.

Nieuw is die problematiek niet. Zowel landschapsarchitecten, lokale besturen als beheerders van waterlopen zijn het erover eens dat robuuster, waterbestendiger bouwen noodzakelijk is. Zowel bij het ontwerp als bij het onderhoud moet waterbeheersing een absoluut uitgangspunt zijn.

Slibverwijdering

Quintelier kan hierbij helpen. Dankzij bijna veertig jaar ervaring mag je ons gerust als expert zien inzake slibverwijdering. Bij grondige ruimingswerken verwijderen we alle slib uit de waterloop tot op de vaste bodem of een afgesproken peil. Slibverwijdering verhoogt de afvoercapaciteit van de waterloop en bevordert het ecologisch herstel van een waterloop.

Wij verwijderen niet enkel slib. Quintelier beschikt ook over een modern machinepark om maaiwerken uit te voeren, zowel in het water als op de oevers en aanpalende bermen.

Verhoging van oevers

Het klimaatrapport van de VMM adviseert ook de ophoging van oevers op bepaalde kritieke punten. Ook hiervoor kunnen lokale besturen en beheerders van waterlopen een beroep doen op Quintelier. Wij beschikken over de nodige erkenningen en expertise om nuttige aanpassingen aan te brengen aan oevers van waterlopen. Welke aannemingswerken wij zoal uitvoeren, vind je in dit overzicht.

Bronnen: www.vmm.be, bouwenwonen.net, De Standaard